Arhiva za februar 2007.

Predlozi projekata za 2007.

sreda, 14. februar 2007.

Definitivni predlozi projekata za polaznike seminara AST2 koji se planiraju za realizaciju u 2007. godini treba da budu gotovi do kraja februara meseca. Nakon toga će se obaviti recenzija predloga, i predložiće se eventualne izmene ili promene tema/metoda, spajanja autora i daće se svi važni komentari.

Završetak radova iz 2006.

ponedeljak, 12. februar 2007.

Rok za slanje završnih radova iz 2006. godine koji su učestvovali na Konferenciji u decembru 2006. godine je 20. februar. Nakon prijema svi radovi će biti ponovo recenzirani i doneće se odluka o njihovom (ne)objavljivanju u Petničkim sveskama.

sveske

Zimski seminar za AST2

sreda, 7. februar 2007.

U ISP je u periodu od 31. januara do 4. februara održan Zimski seminar astronomije za stariju grupu polaznika.

s5000213.JPG

Zimski seminar astronomije za starije polaznike, u osnovi je koncipiran kao teorijski seminar, tokom kojeg se polaznici upoznaju sa primerima naučnih istraživanja, kao i sa osnovnim alatima koji će im biti od pomoći u izradi sopstvenih projekata tokom ove godine.

Predavači, naši iskusni i ugledni naučni radnici iz astronomije, su prezentovali svoje istraživačke programe, kao i metode koje koriste u ovim istraživanjima. Polaznicima su na ovaj način bile prezentovane pojedine astronomske oblasti, ali i primeri kako se sprovode naučna istraživanja u ovim oblastima.

Sa druge strane polaznici su imali priliku da nauče osnovne matematičke i programerske alate koje će u parkis primenjivati da bi realizovali svoje projekte.

Polaznici koji su relizovali svoje projekte tokom 2006. godine su prezentovali dobijene rezultate. A polaznici koji nisu radili svoje projekte tokom prethodne godine su kao zadatak imali da pripreme prezentaciju posvećenu određenoj astronomskoj temi.

Možda, najvažniji segment ovog seminara jeste definisanje tema za radove polaznika, kojima će se oni tokom godine baviti. Zbog toga je dosta vremena bilo posvećeno razgovoru sa polaznicima u vezi sa temam i metodama za izradu projekata. Sva predavanja su i koncipirana tako da pomognu polaznicima u izboru onoga što će raditi tokom 2007. godine.

 hpim0872.JPG

Na seminaru su bili angažovani sledeći stručni saradnici:
1. Dr Milan Ćirković, Astronomska opservatorija Beograd
2. Dr Zorica Cvetković, Astronomska opservatorija Beograd
3. Mr Bojan Arbutina, Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu
4. Mr Nataša Stanić, Narodna opservatorija, Beograd
5. Jelena Grujić, Institut za fiziku u Zemunu
6. Igor Smolić

zajedno

Od mlađih saradnika na seminaru su bili angažovani: Marko Simonović, Goran Rakić, Mihailo Čubrović, Nemanja Martinović, Aleksandar Petrović, Milica Anđelić.

Neke obrađene teme su: „Istorija astronomije“, „Struktura na velikoj skali“, „Mathematica“, „Korelacije, kauzalnost i Dijem-Kvajnova teza“, „Primena programiranja u astronomiji“, „Šta je stvarno verovatnoća?“, „Astronomija dvojnih sistema“, „Klasifikacija zvezdanih spektara – Pikering i njegov harem“, „Elementarne čestice“, „Vektorska analiza“, „N-tela“, „Supernove i njihove matične galaksije“, „Uvod u nelinearnu dinamiku“, „Teleskopi“.

Realizovani program možete videti ovde.