Završetak radova iz 2006.Rok za slanje završnih radova iz 2006. godine koji su učestvovali na Konferenciji u decembru 2006. godine je 20. februar. Nakon prijema svi radovi će biti ponovo recenzirani i doneće se odluka o njihovom (ne)objavljivanju u Petničkim sveskama.

sveske12. februar 2007. u 14:12 - AST2