Arhiva za mart 2007.

Exploratorium

četvrtak, 29. mart 2007.

U ISP je završen Exploratorium, koji je ove godine trajao od 24. do 28. marta. U pitanju je seminar koji okuplja po nekoliko polaznika sa svakog seminara u Pentici i bavi se naučnim metodom i pisanjem naučnog rada. Neke teme koje su obrađene su: „Lovci na jelene i sakupljači perja“, „Arheologija seksa – arheološka interpretacija pola i roda“, „Duša u testu – psihometrijske karakteristike testa“, „Od eksperimenta do primene, primer iz fizike“, „Zaštita beloglavog supa – Od istraživanja do primene, primer iz biologije“, „Strukturalne, stilske i pravopisne greške u pisanju naučnog rada“, „Misaoni eksperiment“, „Neka etička pitanja kod pisanja naučnog rada“, „Nauka o čoveku između prirode i kulture“, „Bonton – korišćenje brojeva“, „Amateri i nauka“, „Priprema rada za Petničke sveske“, „Grafičko predstavljanje rezultata“. Sa našeg Programa Exploratorumu su prisustvovali Bojan Kološnjaji i Dimitrije Radojević.

Update of Projects 2007

utorak, 27. mart 2007.

Svi polaznici seminara AST2 treba da do 10. aprila posalju detaljan izvestaj o napretku priprema za realizaciju projekta. Ovaj izvestaj treba da sadrzi:

  • pregled procitane literature i izvedenih zakljucaka za projekat,
  • pregled ostavrenih kontakata sa mladjim saradnicima, strucnim saradnicima, potencijalnim mentorima ili profesorima iz skole u vezi projekta
  • analizu razumevanja pojave i problema koji mogu nastati
  • predlog aktivnosti do 10. maja.

Takmičenje iz astronomije

utorak, 20. mart 2007.

Od školske 2006./2007. godine u kalendaru takmičenja nalazi se i astronomija. Iako ne postoji kao poseban školski predmet, a pošto postoji veoma razvijena astronomska zajednica i veliki broj astronomskih organizacija koje popularišu ovu nauku širom Srbije, rezultati našeg nacionalnog tima poslednjih šest godina na međunarodnim takmičenjima su veoma dobri. Prošle godine se ekipa vratila sa Olimpijade iz Indije sa dve zlatne, dve bronzane medalje i specijalnom nagradom. Kako bi se popularizacija proširila još više među srednjoškolcima širom Srbije, ove godine će krajem aprila meseca biti organizovana regionalna takmičenja iz astronomije. Najuspešniji takmičari na regionalnim takmičenjima će imati pravo učešća na tzv. Nacionalnoj astronomskoj olimpijadi, najvišem rangu takmičenja u našoj zemlji, koje će biti organizovano tokom juna meseca. Organizaciju takmičenja iz astronomije na sebe je preuzelo specijalizovano stručno telo – Nacionalni astronomski olimpijski komitet, kao komisija Društva astronoma Srbije. Da bi neko mogao da se takmiči potrebno je da se prethodno prijavi za učešće. Poželjno je da prijave pripreme nastavnici fizike ili geografije za svoju školu/grad, ali i pojedinačne prijave učenika će biti valjane. Uslov za učešće je da je takmičar rođen posle 31. decembra 1989. godine. Ovom prilikom se pozivaju svi nastavnici i profesori, kao i sami učenici da se prijave za učešće na regionalnim takmičenjima do 31. marta 2007. godine na elektronsku adresu astronomsko@gmail.com, sa podacima o profesoru, kao i podacima o učenicima. Svi zainteresovani će dobiti spisak literature potrebne za pripremu za takmičenje.

Takođe pozivamo i sve profesore i nastavnike koji su spremni da nam pomognu u organizaciji regionalnih takmičenja u svom gradu da nam se jave.

Pristižu prvi seminarski

utorak, 20. mart 2007.

Prvi seminarski radovi su već pristigli krajem prošle nedelje. Ne zaboravite da je krajnji rok 31. mart 2007. godine.