Takmičenje iz astronomijeOd školske 2006./2007. godine u kalendaru takmičenja nalazi se i astronomija. Iako ne postoji kao poseban školski predmet, a pošto postoji veoma razvijena astronomska zajednica i veliki broj astronomskih organizacija koje popularišu ovu nauku širom Srbije, rezultati našeg nacionalnog tima poslednjih šest godina na međunarodnim takmičenjima su veoma dobri. Prošle godine se ekipa vratila sa Olimpijade iz Indije sa dve zlatne, dve bronzane medalje i specijalnom nagradom. Kako bi se popularizacija proširila još više među srednjoškolcima širom Srbije, ove godine će krajem aprila meseca biti organizovana regionalna takmičenja iz astronomije. Najuspešniji takmičari na regionalnim takmičenjima će imati pravo učešća na tzv. Nacionalnoj astronomskoj olimpijadi, najvišem rangu takmičenja u našoj zemlji, koje će biti organizovano tokom juna meseca. Organizaciju takmičenja iz astronomije na sebe je preuzelo specijalizovano stručno telo – Nacionalni astronomski olimpijski komitet, kao komisija Društva astronoma Srbije. Da bi neko mogao da se takmiči potrebno je da se prethodno prijavi za učešće. Poželjno je da prijave pripreme nastavnici fizike ili geografije za svoju školu/grad, ali i pojedinačne prijave učenika će biti valjane. Uslov za učešće je da je takmičar rođen posle 31. decembra 1989. godine. Ovom prilikom se pozivaju svi nastavnici i profesori, kao i sami učenici da se prijave za učešće na regionalnim takmičenjima do 31. marta 2007. godine na elektronsku adresu astronomsko@gmail.com, sa podacima o profesoru, kao i podacima o učenicima. Svi zainteresovani će dobiti spisak literature potrebne za pripremu za takmičenje.

Takođe pozivamo i sve profesore i nastavnike koji su spremni da nam pomognu u organizaciji regionalnih takmičenja u svom gradu da nam se jave.20. mart 2007. u 13:44 - ast