ExploratoriumU ISP je završen Exploratorium, koji je ove godine trajao od 24. do 28. marta. U pitanju je seminar koji okuplja po nekoliko polaznika sa svakog seminara u Pentici i bavi se naučnim metodom i pisanjem naučnog rada. Neke teme koje su obrađene su: „Lovci na jelene i sakupljači perja“, „Arheologija seksa – arheološka interpretacija pola i roda“, „Duša u testu – psihometrijske karakteristike testa“, „Od eksperimenta do primene, primer iz fizike“, „Zaštita beloglavog supa – Od istraživanja do primene, primer iz biologije“, „Strukturalne, stilske i pravopisne greške u pisanju naučnog rada“, „Misaoni eksperiment“, „Neka etička pitanja kod pisanja naučnog rada“, „Nauka o čoveku između prirode i kulture“, „Bonton – korišćenje brojeva“, „Amateri i nauka“, „Priprema rada za Petničke sveske“, „Grafičko predstavljanje rezultata“. Sa našeg Programa Exploratorumu su prisustvovali Bojan Kološnjaji i Dimitrije Radojević.29. mart 2007. u 14:08 - ast