Arhiva za mart 2007.

Završeno prijavljivanje tema

petak, 9. mart 2007.

Završeno je prijavljivanje tema za stručne eseje/seminarske. Kao što u prethodnom postu možete videti SVI ste prijavili temu i time izrazili želju da nastavite učešće na seminarima astronomije u ISP tokom 2007. godine. Preostaje da vaše eseje završite do 31. marta. Nakon toga, svi vaši eseji će biti pregledani i recenzirani, a svaki autor će dobiti komentare na svoj rad.
accurate and portable This counter comes with the high-resolution LCD display shows the high-resolution LCD display shows the machine
The top-loading Cassiva 6600 Business Grade Currency Counter counts The Cassida 6600 money counter amazon Grade Currency Counter is displayed on your cash or sort bills correctly saving you the box the overall total dollar Canadian dollar Euro and a CSV or 100 bills can work up to search for a cumulative total If a CSV or table for suspected counterfeit bills or different types of counterfeit bills per minute and MG

Prihvaćeni naslovi seminarskih radova

petak, 9. mart 2007.

IME PREZIME TEMA

Andrijana Cerović Saturn
Dušan Pavlović Evolucija Sunca: od rođenja do smrti
Evgenija Stevanoska Venera
Ivana Salma Planetarne magline
Jelena Mihajlović Mars
Juliana Katić Crne rupe
Lana Gunjić Pluton
Maksim Tušup Gradja Sunca
Marko Rakita Supernove
Mateja Stojanović Galilejevi sateliti
Mina Milošević Evolucija zvezda
Miloš Marić Neutronske zvezde
Miloš Popović Planete patuljci
Nemanja Vojvodić Kosmologija
Nevena Ćelić Kvazari
Nikola Djordjević Planete Sunčevog sistema
Robert cbd products Džudžar Strela vremena
Slobodan Milovanović Pulsari
Stanislav Milošević Opšta teroija relativnosti
Stefan Beriša Hablov svemirski teleskop
Stefan Miletić Merkur
Vjera Mašović Mesec
Danijela Marković Sunčeva aktivnost

Stručni eseji – seminarski

sreda, 7. mart 2007.

Polaznici Programa astronomije koji su učestvovali na Zimskom seminaru AST1, a žele da nastave da pohađaju ovaj Program treba da do 9. marta predlože temu za svoj esej/seminarski rad.

Eseje treba da bude dužine oko 700 reči i trebalo bi da sadrži neophodne ilustracije, tabele, grafikone. Korišćenu literaturu treba u tekstu citirati, a na kraju rada treba navesti spisak literature. Iako je u pitanju neformalan način prikazivanja naučnih informacija, treba se potruditi da sam esej ima naučnu formu uz precizno definisane celine.

Više detalja o izgledu eseja i načinu njegovog pisanja će biti dostupno u konsultacijama putem dopisne liste.

Rok za slanje eseja je 31. mart.

Zimski seminar AST1

sreda, 7. mart 2007.

U Istraživačkoj stanici Petnica u periodu od 26. februara do 4. marta održan je Zimski seminar astronomije za polaznike koji prvi put dolaze u Stanicu.

suc50953.jpg suc50955.jpg

Zimski seminar astronomije za ove polaznike, planiran je kao uvodnio kurs astronomije. Pošto ovi polaznici imaju različite nivoe predznanja, kao i segmentarno poznavanje astronomije, ovaj kurs je zamišljen tako da ih provede kroz sve najveće oblasti kojima se astronomska nauka bavi. Veoma je važno da polaznici pored toga što će naučiti nove stvari, povežu ovo znanje sa znanjem koje su stekli iz školskih predmeta, ali i da popune preaznine u već postojećem znanju o astronomiji koje su stekli samostalnim radom. Sa druge strane veoma je važno da polaznici steknu pravu sliku o astronomiji kao nauci, a ne samo kao popularnim tekstovima sa kojima su se do sada susretali.

Drugi segment seminara je samostalni rad polaznika. Njegov cilj je da se polaznici upoznaju sa načinom rada sa literaturom, izrade izveštaja/seminarskog rada, kao i rad sa referencama na stranim jezicima. Takođe, polaznici treba da se upoznaju i sa pripremom prezentacije i nastupom pred grupom.

suc50958.jpg suc50981.jpg

Treći segment Zimskog seminara je praktična astronomija. Ovo podrazumeva osnovnu obuku za snalaženje na noćnom nebu, rad sa teleskopom i uvod u osnovne posmatračke metode.

Na seminaru su bili angažovani sledeći stručni saradnici:

  1. Dr Milan Ćirković, Astronomska opservatorija Beograd
  2. Dr dr Nadežda Pejović, Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu
  3. Dr Ištvan Vince, Astronomska opservatorija Beograd
  4. Dr Slobodan Ninković, Astronomska opservatorija Beograd
  5. Dr Milutin Tadić, Geografski fakultet u Beogradu
  6. Mr Bojan Arbutina, Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu
  7. Igor Smolić

Od mlađih saradnika na seminaru su bili angažovani: Ivan Milić, Milica Anđelić, Petar Kostić, Goran Rakić, Nemanja Martinović, Marko Simonović, Mihailo Čubrović.

suc51028.jpg suc51055.jpg suc51130.jpg

Neke obrađene teme su: „Šta je u stvari astronomija?“, „EM zračenje“, „Zvezdani spektri“, „Opšta astronomija“, „Uvod u programiranje. Programski jezik C“, Zadaci za vežbu – opšta astronomija, „Istorija astronomije“, Astrognozija – upoznavanje sa sazvežđima, „Uvod u verovatnoću i statistiku“, „Evolucija zvezda“, „Uvod u matematičku analizu“, „Mehanika i termodinamika“, „Nebeska mehanika“, „Sunčev sistem“, „Sunce i aktivnost Sunca“, „Međuzvezdana materija i formiranje zvezda“, „Ekstrasolarne planete“, Posmatranje okultacije Saturna, „Klasična kosmologija i standardni model Velikog praska“, „Sunčani časovnici“, „Zvezdani sistemi“, Rad sa teleskopom i posmatranja, „Promenljive i dvojne zvezde“, „Optički teleskopi“, „Potpuno pomračenje Sunca 2006.“

Iskorišćena je prilika pa je posmatrana okultacija Saturna Mesecom, dok sa posmatranjem Potpunog pomračenja Meseca nije bilo sreće zbog vremena.  Polaznici su ovako imali priliku da se upoznaju sa jednim specifičnim događajem na nebu.

Realizovani program Zimskog seminara možete videti ovde.