Aprilski LiridiKamp PMG za posmatranje Aprilskih Lirida biće organizovan u Petnici od 20. do 25. aprila. U ovom posmatranju će učestvovati petanestak posmatrača. Svi zainteresovani treba da se jave.18. april 2007. u 14:28 - ast