Astronomski instrumentiOpcioni zadatak za polaznike AST1 u narednom periodu je „Opis astronomskog instrumenta“. Za izradu ovog zadatka se prijavilo 15 polaznika. Oni su odabrali sledece instrumente za opisivanje:

 1. Slobodan Milovanovic Opticki teleskop – refraktor
 2. Robert Dzudzar Gnomon
 3. Julijana Katić Suncanik
 4. Ivana Salma Radio teleskop
 5. Lana Gunjić Njutnov teleskop
 6. Mina Milošević Opticki teleskop – reflektor
 7. Dusan Pavlović Okulari
 8. Milos Marić Filter uskog spektra
 9. Stefan Beriša Kasegrenov teleskop
 10. Danijela Marković Astrolab
 11. Nikola Đorđević CCD kamera
 12. Andrijana Cerović Spektroskop
 13. Jelena Mihajlović Barlovo socivo
 14. Nemanja Vojvodić Fotometar
 15. Marko Rakita Maksutov-Cassegrain katadioptricki teleskop
 16. Nevena Ćelić Radio interferometar

Esej u kojem opisuju svoj instrument ne treba da bude kraći od 200 reci, niti duži od 300 reči.

Rok za slanje eseja je: 2454253.4166666665 JD.22. maj 2007. u 09:06 - AST1