Počeo Vežbovni seminarU Petnici je 26. juna počeo Vežbovni seminar astronomije za polaznike koji ove godine prvi put pohađaju seminare Programa astronomije. Na ovom seminaru će biti obrađene teme koje će omogućiti polaznicima da se samostalno pripremaju za naučno-istraživački rad, da ga uspešno realizuju i nakon toga prezentuju rezultate. Tako će polaznici slušati predavanja o statistici, obradi rezultata merenja, greškama merenja, o tome kako se piše naučni rad, ali i o etici u nauci. Obuka za astronomska posmatranja i rad sa teleskopom će biti važan segment ovog seminara. Pored toga biće urađeno 12 vežbi uz pomoć kojih će se pripremiti za stvarni istraživački proces. Neke od vežbi koje će polaznici realizovati su: Difrakcija svetlosti; Određivanje ubrzanja Zemljine teže; Nastanak elemenata; Energija sa Sunca; Određivanje meridijana i geografske širine Petnice, i trenutka podneva; Aktivnost Sunca; Revolucija satelita Jupitera; Termalni šum; Pulsari; Fotometrija Plejada; Period rotacije Sunca. Pored toga biće organizovana telekonferencija, pa će polaznici imati priliku da uživo slušaju predavanje iz Kanade.

Vezbovni-ast129. jun 2007. u 20:19 - AST1