Arhiva za septembar 2007.

Jesenji seminari

sreda, 19. septembar 2007.

Jesenji seminari astronomije će bit održani u oktobru mesecu u trajanjuod po 4 dana.

Astronomija 1: 20. do 24. oktobar 2007. Tema: „(Van)galaktička astronomija“.

Astronomija 2: 24. do 28. oktobar 2007. Tema „Najnovija astronomska dostignuća“.

isp_log_2.jpg

Polaznici će na seminaru Astronomije 1 pored predavanja završavati izveštaje za Clea vežbe koje su samostalno radili tokom leta, a polaznici na seminaru Astronomije 2 će dovršavati svoje radove sa rezultatima ovogodišnjih projekata.

Radovi polaznika

ponedeljak, 10. septembar 2007.

Prve verzije radova polaznika Programa astronomije (ast2) biće gotove do kraja septembra meseca. Period od završetka seminara do kraja septembra polaznici će iskoristiti za kontakte sa svojim mentorima, završne analize i proračune i izradu rada.

Nakon toga će se tokom meseca oktobra izvršiti selekcija radova za ušešće na Konferenciji „Korak u nauku“, a nakon toga i finalna dorada radova. Krajem oktobra meseca će radovi biti prosleđeni organizatorima Konferencije na finalnu selekciju za učešće.

Sve detalje o Konferenciji možete pogledati na zvaničnom sajtu: www.psc.ac.yu/konferencija.

Pripreme olimpijaca

ponedeljak, 3. septembar 2007.

Tokom Letnjeg seminara astronomije u ISP od 20. do 26. avgusta održane su pripreme za naš olimpijski tim. Sedam članova tima koji će se krajem septembra takmičiti na astronomskoj olimpijadi u Ukrajini su se pripremali za praktični deo takmičenja. Tokom večeri su tražili i posmatrali razne objekte, na tokom dana su realizovali različite vežbe i bavili se obardom rezultata posmatranja i merenja u astronomiji.

Pripreme su realizovane u saradnji sa Nacionalnim astronomskim olimpijskim komitetom i Društvom astronoma Srbije.

Letnji seminar astronomije

ponedeljak, 3. septembar 2007.

Od 18. do 31. avgusta u Petnici je održan Letnji seminar astronomije (ast 2). Na njemu je 18 polaznika realizovalo svoje samostalne projekte, od kojih su neki bili posmatrački, neki su kompjuterske simulacije a neki teorijske prirode.

slika-024.jpg slika-070.jpg slika-124.jpg

Teme projekata su:

 • Pritisak faznog prelaza u planetama Jupiterovog tipa
 • Određivanje osnovnih parametara otvorenih jata
 • Dinamička stabilnost nastanjive zone u bliskim binarnim sistemima
 • Kretanje apsidne linije eklipsno dvojnog sistema PV Cassiopeiae
 • Projektovanje i izrada horizontalnog sunčanog časovnika za ISP
 • Uticaj gama bljeska na objekte u spoljašnjem Sunčevom sistemu
 • Zastupljenost vodonika u Suncu
 • Uticaj prelaska Sunca u fazu crvenog džina na asteroidni pojas
 • Fotometrijsko određivanje perioda rotacije asteroida 584 Semirami.

Pored toga održano je i nekoliko predavanja:

 • Evolucija kontaktnih tesnih dvojnih sistema W UMa tipa
 • Kako se piše naučni rad
 • Gedelov kosmos – vreme kao iluzija
 • X – zračenje
 • Uvod u naučni metod
 • Da li smo astronomski jedinstveni? Uvod u astrobiologiju
 • Veliki eksperimenti u podzemnim laboratorijama
 • Misterija jedne funkcije
 • Izvori informacija u fizici i astronomiji.

slika-004.jpg img_7402.jpg

Uporedo sa ovim aktivnostima tokom seminara je postavljena i useverena nova montaža sa teleskopom. Zarad testiranja funkcionalnosti montaže i softverskog paketa obavljeno je nekoliko višesatnih testova i poslatranja.