Letnji seminar astronomijeOd 18. do 31. avgusta u Petnici je održan Letnji seminar astronomije (ast 2). Na njemu je 18 polaznika realizovalo svoje samostalne projekte, od kojih su neki bili posmatrački, neki su kompjuterske simulacije a neki teorijske prirode.

slika-024.jpg slika-070.jpg slika-124.jpg

Teme projekata su:

 • Pritisak faznog prelaza u planetama Jupiterovog tipa
 • Određivanje osnovnih parametara otvorenih jata
 • Dinamička stabilnost nastanjive zone u bliskim binarnim sistemima
 • Kretanje apsidne linije eklipsno dvojnog sistema PV Cassiopeiae
 • Projektovanje i izrada horizontalnog sunčanog časovnika za ISP
 • Uticaj gama bljeska na objekte u spoljašnjem Sunčevom sistemu
 • Zastupljenost vodonika u Suncu
 • Uticaj prelaska Sunca u fazu crvenog džina na asteroidni pojas
 • Fotometrijsko određivanje perioda rotacije asteroida 584 Semirami.

Pored toga održano je i nekoliko predavanja:

 • Evolucija kontaktnih tesnih dvojnih sistema W UMa tipa
 • Kako se piše naučni rad
 • Gedelov kosmos – vreme kao iluzija
 • X – zračenje
 • Uvod u naučni metod
 • Da li smo astronomski jedinstveni? Uvod u astrobiologiju
 • Veliki eksperimenti u podzemnim laboratorijama
 • Misterija jedne funkcije
 • Izvori informacija u fizici i astronomiji.

slika-004.jpg img_7402.jpg

Uporedo sa ovim aktivnostima tokom seminara je postavljena i useverena nova montaža sa teleskopom. Zarad testiranja funkcionalnosti montaže i softverskog paketa obavljeno je nekoliko višesatnih testova i poslatranja.3. septembar 2007. u 14:40 - AST2