Prijavljivanje za programe u ISP u 2008. 

Sredinom oktobra Istrazivacka stanica Petnica je na oko 500 adresa srednjih škola poslala svoje prijavne upitnike i objašnjenja kako ih popuniti.

Prijavljivanje se vrši slanjem preporučenom poštom popunjenog upitnika i overene prateće dokumentacije u naznačenom roku na adresu Stanice.

Kompletna prijavna dokumentacija se može preuzeti na linku: http://www.psc.ac.yu/prijavljivanje/index.html.

Uredno popunjene i overene prijave sa pratećim dokumentima moraju stići u Stanicu do kraja novembra.

Prijave slati na adresu:
Istraživačka stanica Petnica
– SEMINARI 2008-
p.fah 6, 14104 Valjevo, Srbija30. oktobar 2007. u 13:23 - ast