Završen pregled prijava za 2008.U Istraživačkoj stanici Petnica je od 20. do 23. decembra realizovano pregledanje priava zaučešće na programima ISP u 2008. godini. Stručna komisija od oko 50 ljudi je detaljno pregledala sve pristigle prijave i odabrala polaznike svih 15 programskih oblasti. Narednih dana svi odabrani polaznici će dobiti pozive za učešće na seminarima.24. decembar 2007. u 10:07 - ast