2009: Međunarodna godina astronomijeU četvrtak, 20. decembra 2007. godine, Unedinjene nacije su na 62. Generalnoj skupštini donele Rezoluciju o proglašenju 2009. godine za MEĐUNARODNU GODINU ASTRONOMIJE (MGA). Predlog Rezolucije podnela je Italija, a Međunarodna astronomska unija i UNESCO biće glavni koordinatori.

iya_logo_ser.jpg


Pod devizom „NA TEBI JE DA OTKRIJEŠ SVEMIR“, počela je priprema za MGA 2009 i u Srbiji. Nacionalni Organizacioni odbor (NOO) za pripremu MGA 2009 u Srbiji radiće u sledećem sastavu: prof. dr Olga Atanacković-Vukmanović (Matematički fakultet u Beogradu), prof. dr Nadežda Pejović (MF), dr Gojko Djurašević (Astronomska opservatorija Beograd), dr Zorica Cvetković (AOB), prof. dr Ilija Savić (Fizički fakultet), dr Zoran Knežević (direktor Astronomske opservatorije), dr Dejan Urošević (šef Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu), Nikola Božić (rukovodilac Programa astronomije u Istraživačkoj stanici Petnica) i mr Nataša Stanić (Upravnik Narodne opservatorije u Beogradu, i Single Point Of Contact – Serbia).

Ideja je da se kroz različite aktivnosti tokom 2009. godine popularizuje astronomija kao nauka, kao i da se ukaže na najznačajnija astronomska otkrića. Povod za proglašenje Međunarodne godine astronomije jeste 400 godina od kada je Galileo Galilej prvi put posmatrao nebeska tela kroz teleskop. Kod nas ovo može biti i prilika da se ukaže na značaj povratka astronomije kao predmeta u školske programe, odakle je sklonjena pre petnaestak godina.26. decembar 2007. u 10:07 - ast