Odobrene teme za seminarske radoveOdobrene su sledeće teme za seminarske radove:

Ime i prezime Tema
Aleksandar Gajić: Meteoroidi, meteori i meteoriti
Aleksandra Janješ: Evolucija Sunca
Aleksandra Milošević: Mikrotalasno pozadinsko zračenje
Anica Smilojković: Globularna zvezdana jata
Filip Živanović: Promenljive zvezde
Ivan Polić: Veliki prasak
Lidija Jovanović: Crvotočine
Maja Jolić: Otvorena zvezdana jata
Mateja Bošković: Mehanizmi zračenja nebeskih tela
Mina Juristovski: Ostaci supernovih
Miša Jovanović: Galilejevi sateliti
Musa Paljoš: Oortov oblak
Nevena Milutinović: MOND
Nikola Janićijević: Građa Sunca
Nikola Nikačević: Tamna materija
Šejla Dautović: Komete
Tijana Marić: Morfologija galaksija
Una Isailović: Crne rupe
Vanja Simić : Sazvežđa severnog neba
Vilena Velikic: Planete Zemljinog tipa
Vladimir Radojković: Mala tela Sunčevog sistema
Živan Marinković: Pluton
Živka Stanković: Planete Jupiterovog tipa

Eseje treba da bude dužine oko 700 reči i trebalo bi da sadrži neophodne ilustracije, tabele, grafikone. Korišćenu literaturu treba u tekstu citirati, a na kraju rada treba navesti spisak literature. Iako je u pitanju neformalan način prikazivanja naučnih informacija, treba se potruditi da sam esej ima naučnu formu uz precizno definisane celine.

Rok za slanje eseja je 21. mart.3. mart 2008. u 10:11 - AST1