Astronomski sajtoviPolaznici koji su ove godine prvi put na Programu astronomije su dobili novi zadatak. Oni treba da odaberu neki sajt sa astronomskom tematikom i da ga opišu (350-450 reči), navodeći pored opšteg opisa sajta sve njegove prednosti i mane, specifičnosti i jedinstvenosti.

Sajtovi se prijavljuju između 10. i 17.  aprila po principu ko prvi prijavi njegov je.

Rok za slanje opisa sajta je 5. maj 2008. godine.10. april 2008. u 14:16 - AST1