Perseidi 2008U periodu od 26. jula do 15. avgusta Petnička meteorska grupa je na Debelom Brdu organizovala akciju posmatranja meteorskog roja Perseidi, kao i nekih manjih rojeva (SDA, CAP, KCG, PAU). Uporedo je posmatrano vizuelnom metodom i snimano video kamerama sa dva punkta. Jedan punkt je bio na Debelom Brdu, a drugi u Paraćinu i to je prva video meteorska mreža u Srbiji.

20080801_212109-sekula.jpg 20080804_131559-sm4rk0.jpg

 

Kao i obično, rezultati vizuelnih posmatranja su poslati u Međunarodnu meteorsku organizaciju, dok će se zajedno sa video snimcima sistematski obraditi i uvrstiti u nekoliko projekata koji su trenutno u razvoju. Procenjuju se strukture radijanata posmatranih rojeva, struktura izvora sporadičnog fona, istražuju se zavisnosti procenjenog sjaja od snimljenog sjaja, računaju se profili aktivnosti, traže se greške i metode za poboljšanje samog sistema snimanja i posmatranja, …16. avgust 2008. u 02:11 - ast