Prijave za 2009.Sredinom oktobra IS Petnica je na oko 500 adresa srednjih škola poslala svoje prijavne upitnike i objašnjenja kako ih popuniti.

isp_log_2.jpg

Prijavljivanje se vrši slanjem preporučenom poštom popunjenog upitnika i overene prateće dokumentacije u naznačenom roku na adresu Stanice.

Kompletna prijavna dokumentacija se može preuzeti na linku: http://www.psc.ac.yu/prijavljivanje/

Uredno popunjene i overene prijave sa pratećim dokumentima moraju stići u Stanicu do kraja novembra.

Prijave slati na adresu:
Istraživačka stanica Petnica
– SEMINARI 2009-
p.fah 6
14104 Valjevo

Srbija3. novembar 2008. u 14:20 - ast