Petnička konferencijaU četvrtak, 27. novembra počinje Sedma godišnja konferencija polaznika Istraživačke stanice Petnica „Korak u nauku“. Ova manifestacija je tradicionalno završni događaj celogodišnjeg ciklusa seminara koji Petnica organizuje za nadarene srednjoškolce koji su posebno motivisani za naučno-istraživački rad i učenje kroz istraživanje. Učesnici ove konferencije su tokom godine učestvovali na različitim programima u Istraživačkoj stanici gde su samostalno realizovali istraživački projekat u nekoj od petnaest naučnih disciplina. Na konferenciji će u formi postera i usmenih izlaganja biti predstavljeno 65 radova u čijoj je izradi učestvovalo 95 srednjoškolaca. Sem polaznika, kao gosti Konferencije će učestvovati i stručni saradnici, i predstavnici sponzora i državnih institucija koje pomažu rad Istraživačke stanice.

Konferenciju će otvoriti Ministar nauke i tehnološkog razvoja, Božidar Đelić.

Tokom godine Petnica organizuje skoro 150 višednevnih seminara uglavnom za učenike srednje škole i njihove nastavnike. Od kako je Istraživačka stanica počela sa radom 1982. godine, ove seminare je pohađalo više od 50.000 učenika, studenata i nastavnika iz Srbije i zemalja u okruženju. Svi oni na seminare dolaze zbog želje da sami najviše učine za sopstveno obrazovanje i da u stimulativnom okruženju napreduju na onaj način i onom brzinom koji im najviše odgovaraju. Učenici koji pohađaju redovne seminare imaju za cilj da tokom godine prođu sve etape istraživačkog rada počevši od traganja za pravom temom do prezentacije rada na Konferenciji. Ova manifestacije je jedina pan-disciplinarna naučna konferencija za srednjoškolce u Evropi.

Program Konferencije
http://konferencija.petnica.rs/download/program.pdf

Knjiga apstrakata
http://konferencija.petnica.rs/download/apstrakti.pdf26. novembar 2008. u 11:52 - ast