Pregled prijava za Programe u 2009.U Petnici je od 12. do 14. decembra realizovan proces pregledanja pristiglih prijava za Programe u 2009. godini. Selekcioni tim od 57 ljudi, stručnih i mlađih saradnika, sa svih 15 petničkih Programa je među kandidatima odabrao oko 700 onih koji će tokom 2009. godine učestvovati na seminarima Istraživačke stanice Petnica.

Među kandidatim za učešće na Programu astronomije odabrana su 52 učenika koja će u grupi za polaznike koji su prvi put u ISP (AST1) i one koji su već bili učesnici seminara (AST2) biti polaznici na seminarima astronomije.

Pozivi za učešće će biti poslati učesnicima i njihovim školama do kraja 2008. godine.13. decembar 2008. u 18:21 - ast