Arhiva za januar 2009.

Animacija komete Lulin

subota, 31. januar 2009.

Na priloženom snimku se nalazi animacija komete C/2007 N3 Lulin nastala spajanjem fotografija napravljenih tokom sat vremena 23. januara 2009.

Autor fotografija i animacije je Igor Smolić, a remote je korišćen teleskop Takahashi TOA-150 (diametar 150mm, f/7.3) na Tzec Maun Foundation, Pingelly Australija.

Kliknite na sliku da vidite animaciju.

Foto: I. Smolić

IS Petnica ima saradnju sa ovom Opservatorijom za potrebe svojih projekata.

Arhitektura u svemiru

petak, 30. januar 2009.

Istraživačka stanica Petnica u saradnji sa Arhitetktonskim fakultetom u Beogradu, povodom Međunarodne godine astronomije – 2009, organizuje četvorodnevni seminar na temu „Arhitektura u svemiru“. Studenti druge godine master studija će od četvrtka do nedelje imati zadatak da uz pomoć svoji asistenata i profesora projektuju Naučno – istraživački centar na Mesecu.

Predavanje M. Ćirkovića
Predavanje M. Ćirkovića

Uz pomoć projektonog zadatka koji su sastavili saradnici na Programu astronomije ISP, studenti će rešavati probleme projektovanja u specifičnim uslovima koji vladaju na Mesecu za potrebe grupe od 100 naučnika i članova njihovih porodica, za koje pored laboratorija treba isprojektovati i smeštajne kapacitet, prostore za odmor i rekreaciju, telekomunikacione sobe, zone za evakuaciju, kosmodrome… Ideja je da se mašta ovih mladih arhitekata uklopi u realne uslove i sve naučne zahteve kako bi dobijena rešenja bila što adekvatnija.

Tokom seminara u holu nastavnog centra IS Petnica postavljena je izložba radova ovih studenata na slobodnu temu projektovanja naseobine bilo gde u svemiru.

Ovim seminarom se promoviše ideja multidisciplinarnih istraživanja u nauci i povezuje nauka i umetnost, što i jeste jedan od ciljeva obeležavanja međunarodne godine astronomije. Na ovaj način se nastavlja veoma uspešna saradnja između Arhitektonskog fakulteta i Istraživačke stanice Petnica.

Kometa C/2007 N3 (Lulin)

petak, 23. januar 2009.

Imate priliku da vidite jednu od prvih fotografija komete C/2007 N3 (Lulin) snimljene iz naše zemlje, uz pomoć remote pristupa teleskopu Takahashi TOA-150 (diametar 150mm, f/7.3) na Tzec Maun Observatory, Pingelly Australija. Korišćena je kamera SBIG STL-6303, a snimano je bez filtera sa ekspozicijom od 90 s.

Autor fotografije je Igor Smolić.

Sredjen snimak

Istraživačka stanica Petnica od prošle godine ima remote pristupe teleskopima u Australiji i Nju Meksiku.

Koliko je svet lep

sreda, 14. januar 2009.

Ličnost godine – Vigor Majić, direktor Istraživačke stanice Petnica

Za ličnost 2008. godine urednički kolegijum nedeljnika „Vreme“ jednoglasno je izabrao Vigora Majića, direktora Istraživačke stanice Petnica, po jednom kriterijumu, pozitivnom doprinosu unapređenju društvenih institucija. Vigor Majić neraskidivo je vezan za nastanak, razvoj i opstanak Petnice, kao jedinstvene naučne i obrazovne ustanove u Srbiji. S velikim i razuđenim timom bivših i sadašnjih petničara, Majić je više od četvrt veka razvijao jedan sasvim autentičan model izvanškolskog obrazovanja, uspevajući da zadrži visok nivo kvaliteta i širok uticaj na čitave generacije mladih ljudi, ali i stotine nastavnika. Petnica je danas jedan od retkih, svetski prepoznatljivih brendova iz Srbije

Možda za samog Vigora Majića niste čuli, ali za Petnicu znate svakako, isto kao što je njeno ime poznato u Mikroneziji, u Bostonu ili Londonu. Kao direktor Istraživačke stanice Petnica, Vigor Majić u ovom nastavnom centru, podignutom u selu pored Valjeva, svake godine okuplja na stotine učenika, studenata, profesora i istraživača.

Jedino doba godine kad Petnica nije uzavrela od entuzijazma, svakojakih ideja i dobrog raspoloženja mladih ljudi jeste početak januara, vreme kad je jedan celogodišnji obrazovni i naučni ciklus okončan i sprema se sledeći. U Stanici zato zatičemo tišinu i neugažen sneg koji je prekrio brdo iznad Petničke pećine, jezera i sela. Veliki nastavni centar i stacionar su gotovo pusti.

Vigor Majić nas dočekuje u svojoj kancelariji u upravnoj zgradi, paviljonu iza restorana, koji je među polaznicima poznat kao „dole, kod Vigora“. Zajedno s najbližim saradnicima, on iščekuje dolazak novog, dvadeset i sedmog talasa od hiljadu polaznika koji će pohađati preko 130 pažljivo osmišljenih kurseva, seminara i kampova, kako bi u tom poslu ovladali raznim naučnim, ali i korisnim nenaučnim znanjima.

Većina će izdržati do kraja ciklusa, mnogi će dolaziti i sledećih godina, a neki od njih će, kad kroz mnogo godina na elitnim svetskim univerzitetima budu spremali svoje prave naučne radove, ostati u kontaktu sa Stanicom. Neki od njih će čak pokušati da, uz pomoć moćnije tehnologije, ponovo izvedu svoje naizgled naivne učeničke zamisli, osmišljene i ohrabrene u Petnici, da ih potvrde ili opovrgnu.

„Mi priznajemo da među decom sa kojom radimo ima one koja su pametnija od nas“, kaže za „Vreme“ Vigor Majić. „Ne znamo koji su to, ni koliko su pametniji, ali moramo da ih strašno poštujemo. Ne smemo da ih potcenjujemo, jer ako im mi kažemo da nešto ne može, možda će oni sutra vrlo kompetentno dokazati da to može. U svakoj generaciji nađeš nekog ko će sutra biti jako visoko. I kažeš, kako je lepo što ih znam.“

Ostatak intervjua možete pročitati u on-line izdanju Nedeljnika „VREME“, na linku.

http://www.b92.net/zivot/nauka.php?nav_id=340131