Arhiva za februar 2009.

Održan Astronomski dan na Izložbi u Beogradu

petak, 27. februar 2009.

U četvrtak, 26. februara 2009, u okviru petničke Izložbe u Beogradu održan je Astronomski dan. Ideja je da se svakod dana trajanja Izložbe predstavi po jedan program Istraživačke stanice Petnica, sa nekim zanimljivim sadržajem.

Odlučili smo da se program astronomije prikaže prezentovanjem modela astronomske edukacije u ISP. Započeli smo predstavljanjem svakog astronomskog postera sa Konferencije, što je omogućilo da naši polaznici, predstave svoje rezultate stručnoj javnosti. Nakon toga je objašnjen proces dvogodišnje astronomske edukacije u ISP, sa svim svojim ciljevima i rezultatima. Model koji uspešno funkcioniše već skoro 20 godina, uz stalna unapređenja.

Na samom kraju je predstavljen je dokumentarni film o Programu astronomije, nastao tokom leta 2008. godine. Autor filma, je Romana Vujasinovic, bivsi polaynik astronomije u ISP, a sada apsolvent na Fakultetu dramskih umetnosti. Upravo je ona jedan od primera kako nije cilj da se svi naši polaznici bave naukom, jer treba i u drugim sferama ljudskog delovanja imati podršku za nauku kako bi ona opstala i razvijala se.

Pored gostiju, naših stručnih saradnika iz različitih naučnih institucija, veoma je lepo bilo videti veliki broj naših bivših, sadašanjih, ali i budućih polaznika.

Sednica Programske komisije

petak, 27. februar 2009.

U ponedeljak, 23. februara 2009. godine održana je sednica Programske komisije Programa astronomije IS Petnica. Programska komisija se sastoji od 14 članova, naučnika i istraživača, sa Astronomske opservatorije, Katerdre za astronomiju, PMF u Novom Sadu i Instituta za fiziku, i daje smernice za programeske ciljeve i aktivnosti na seminarima.

Na ovoj sednici Komisije usvojen je Izveštaj o radu Programa astronomije u 2008. godini, usvojen je Plan rada za 2009. godinu, kao i Prioriteti za nabavku nove opreme i literature. Razmotrene su aktivnosti IS Petnica u okviru obeležavanja Međunarodne godine astronomije 2009.

Svi prisutni članovi Komisije su izrazili visoko mišljenje o kvalitetu rada i dali najviše ocene za učinjeno u 2008. godini, kao i za planove za ovu godinu.

U ovom momentu programsku komisiju Programa astronomije čine:

1.    Mr Vojisilava Protić-Benišek, Astronomska opservatorija, predsednik Programske komisije
2.    Dr Milan Ćirković, Astronomska opservatorija i PMF u Novom Sadu
3.    Dr Zoran Knežević, Astronomska opservatorija Beograd
4.    Dr Dejan Urošević, Matematički fakultet u Beogradu
5.    Dr Slobodan Ninković, Astronomska opservatorija i PMF u Noovm Sadu
6.    Dr Olga Atanacković, Matematički fakultet u Beogradu
7.    Dr Nadežda Pejović, Matematički fakultet u Beogradu
8.    Dr Ištvan Vince, Astronomska opservatorija Beograd i MF u Beogradu
9.    Dr Vladan Čelebonović, Institut za fiziku u Zemunu
10.    Dr Dušan Mrđa, PMF, Novi Sad
11.    Mr Srđan Verbić, Istraživačka stanica Petnica i Centar za evaluaciju obrazovanja
12.    Mr Bojan Arbutina, Matematički fakultet u Beogradu
13.    Igor Smolić, nekadašnji rukovodilac Programa astronomije ISP
14.    Nikola Božić, rukovodilac Programa astronomije ISP

Izložba u Beogradu

utorak, 24. februar 2009.

U sredu, 25. februara 2009. godine, u 12 časova će biti otvorena Izložba radova sa VII Konferencije polaznika Istraživačke stanice Petnica „Korak u nauku“. Pored toga biće prezentovane glavne aktivnosti ISP tokom 2008. godine. Izložba će biti otvorena do 7. marta od 9 do 17 časova u Galeriji Narodne banke Srbije, na beogradskom Trgu Slavija.

Izložbu je podržao Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja, a domaćin izložbe je guverner NBS Radovan Jelašić.

Konferencija „Korak u nauku“ je jedina pan-disciplinarna naučna konferencija za srednjoškolce u Evropi. Osnovni cilj Konferencije je da bude prirodan završetak celogodišnjeg programa u IS Petnica što je, naravno, i prilika za promovisanje rada pojedinih programa Stanice, kao i petničkog obrazovnog modela u celini. Za same polaznike to je dragocena prilika da osete atmosferu naučnog skupa i iskuse proces javnog predstavljanja svojih rezultata.

Na ovoj VII Konferenciji predstavljeno je 65 radova od 95 autora koji su učestvovali na različitim programima u ISP gde su samostalno realizovali istraživački projekat u nekoj od petnaest naučnih disciplina.