Arhiva za mart 2009.

Zimski seminar AST2

petak, 27. mart 2009.

U četvrtak 26. marta počeo je Zimski seminar namenjen starijim polaznicima (AST2). Ovaj seminar je u osnovi koncipiran kao teorijski seminar, tokom kojeg se polaznici upoznaju sa nekoliko primera naučnih istraživanja, kao i sa osnovnim alatima koji će im biti od pomoći u izradi sopstvenih projekata tokom 2009. godine.

Predavači, naši iskusni i ugledni naučni radnici iz astronomije (Astronomska opservatorija, Katedra za astronomiju u Beogradu, PMF u Novom Sadu), će prezentovali svoje istraživačke programe, kao i metode koje koriste u ovim istraživanjima. Polaznicima će na ovaj način biti prezentovane pojedine astronomske oblasti, ali i primeri kako se sprovode naučna istraživanja u ovim oblastima.

Foto: N. Marković

Najvažniji segment ovog seminara jeste definisanje tema za radove polaznika, kojima će se oni tokom godine baviti. Sva predavanja su bila koncipirana tako da pomognu polaznicima u izboru onoga što će raditi tokom ove godine.

Neke teme koje će biti obrađene su Udarni talasi u Kosmosu, Ostaci eksplozija supernovih, Spektroskopija aktivnih galaktičkih jezgara, Tamna barjonska materija, Ruđer Bošković, Istorija astronomije, Psihologija opažanja …

Konačno asfalt!

petak, 27. mart 2009.

Konačno otpočeto asfaltiranje puta ka Istraživačkoj stanici Petnica.

Foto: N. Marković

Orion maglina

četvrtak, 26. mart 2009.

Koristeći saradnju sa Tzec Maun Foundation iz Australije, fotografisali smo Orion maglinu. Fotografija je nastala tokom obuke mlađih saradnika za korišćenje instrumenata ove Fondacije i virtuelnog pristupa.

Foto: Nemanja Vojvodić.

Istraživačka stanica Petnica od prošle godine ima remote pristupe teleskopima u Australiji i Nju Meksiku.

Nagrada Grada Valjeva Petnici

subota, 21. mart 2009.

Komisija za dodelu nagrade Grada valjeva je donela odluku da povodom 20. marta, Dana Grada Valjeva, dodeli Specijalnu nagradu Grada Istraživačkoj stanici Petnica.

Nagrada je dodeljena uz sledeće obrazloženje: „Nagrada se dodeljuje Istraživačkoj stanici PETNICA, koja promovišući koncept dopunskog i vanškolskog obrazovanja đaka i studenata zainteresovanih za prirodne i društvene nauke (po kome je postala poznata kako u zemlji tako i u svetu) već 27 godina uspešno radi na podsticanju naučno-istraživačkog mišljenja kod mladih, njihovom dopunskom obrazovanju i kreativnosti, dovodeći svake godine radoznalu, darovitu i vrednu decu u naš kraj, čime je i Valjevo učinila jednom od važnih tačaka u odrastanju i formiranju mnogih uspešnih ljudi.

Više na: http://www.valjevo.org.rs/?st=77#?st=77