Orion maglinaKoristeći saradnju sa Tzec Maun Foundation iz Australije, fotografisali smo Orion maglinu. Fotografija je nastala tokom obuke mlađih saradnika za korišćenje instrumenata ove Fondacije i virtuelnog pristupa.

Foto: Nemanja Vojvodić.

Istraživačka stanica Petnica od prošle godine ima remote pristupe teleskopima u Australiji i Nju Meksiku.26. mart 2009. u 13:36 - ast