Zimski seminar AST2U četvrtak 26. marta počeo je Zimski seminar namenjen starijim polaznicima (AST2). Ovaj seminar je u osnovi koncipiran kao teorijski seminar, tokom kojeg se polaznici upoznaju sa nekoliko primera naučnih istraživanja, kao i sa osnovnim alatima koji će im biti od pomoći u izradi sopstvenih projekata tokom 2009. godine.

Predavači, naši iskusni i ugledni naučni radnici iz astronomije (Astronomska opservatorija, Katedra za astronomiju u Beogradu, PMF u Novom Sadu), će prezentovali svoje istraživačke programe, kao i metode koje koriste u ovim istraživanjima. Polaznicima će na ovaj način biti prezentovane pojedine astronomske oblasti, ali i primeri kako se sprovode naučna istraživanja u ovim oblastima.

Foto: N. Marković

Najvažniji segment ovog seminara jeste definisanje tema za radove polaznika, kojima će se oni tokom godine baviti. Sva predavanja su bila koncipirana tako da pomognu polaznicima u izboru onoga što će raditi tokom ove godine.

Neke teme koje će biti obrađene su Udarni talasi u Kosmosu, Ostaci eksplozija supernovih, Spektroskopija aktivnih galaktičkih jezgara, Tamna barjonska materija, Ruđer Bošković, Istorija astronomije, Psihologija opažanja …27. mart 2009. u 13:51 - AST2