Prolećni seminar



U četvrtak 21. maja počeo je Prolećni seminar astronomije za starije polaznike i trajaće do 24. maja. Seminar je metodološke prirode i polaznici će se baviti razradom svojih projekata koje će realizovati na letnjem seminaru.

Foto: N. Markovic

Stručni i mlađi saradnici Programa astronomije će svojim predavanjima i mentoriskim radom pomagati polaznicima da odaberu adekvatne metode za projekte. Neka od predavanja koja će polaznici čuti su: „Sunčev spektar – istraživanja Indijuma“, „Obrada rezultata merenja“, „Novi izazovi u Solarnoj fizici“ „EM zračenje“, „Kako se piše naučni rad?“, „Pripreme za programerski projekat“, „Priprema za posmatranja“, “Šta je to paralelno programiranje?“, „Tesni dvojni sistemi – moderna istraživanja“, „Neanalitička statistika“, „Gde grešimo dok radimo projekat?“.



21. maj 2009. u 18:51 - AST2