Perseidi 2009Od 30. jula do 18. avgusta Istraživačka stanica Petnica je organizovala svoj tradicionalni meteorski kamp na Debelom Brdu. Petnička meteorska grupa je tokom kampa posmatrala meteorski roj Perseidi vizuelno ali i uz pomoć meteorskih kamera, koje su nabavljene pre 3 godine.

Glavni fokus kampa je bio na upoređivanju vizuelnih i video posmatranja. Nekoliko polaznika koji su se odlučili da ima ovogodišnji projekta bude vezan za meteore, su ga zapoečli na ovom kampu a završiće ga tokom letnjeg seminara. Oni će se baviti upravo nalizom i upoređivanjem vizuelnih i video posmatranja, kao i fizičkom teorijom meteora.18. avgust 2009. u 09:36 - ast