Arhiva za novembar 2009.

Treći dan Konferencije

nedelja, 29. novembar 2009.

Završnog dana VIII petničke Konferencije „Korak u nauku“ astronomi su imali nekoliko izlaganja. U okviru poster sesije 6 rad na temu „Uticaj nisko-energetskih sudara na dinamičku evoluciju NEA objekata“ predstavio je Mateja Bošković, dok je poster sesiju 7 otvorio Dimitrije Radojević sa svojim radom „Analiza Čandrasekarove granice“.

Tokom popodneva Filip Živanović je u formi postera predstavio rezultate svoga projekta „Raspodela temperature u Sunčevim protuberancama“. Poslednje izlaganje na Konferenciji je pripalo Miši Jovanoviću i Nikoli Janićijeviću, koji su u okviru 4. usmene sesije predstavili svoj posmatrački rad „Promene orbitalnog perioda eklipsnog dvojnog sistema V523 Cas“.


Polaznici seminara astronomije, učesnici Konferencije, sa rukovodiocem i saradnicima

Kako je Konferencije deo petničkog obrazovnog procesa, tokom zatvaranja Konferencije bilo je prilike da se ukaže na neke propuste u izradi postera i usmenim predstavljanjima rezultata, Pored toga polaznici su međusobno komentarisali predstavljene rezultate.

Drugi dan Konferencije

petak, 27. novembar 2009.

Danas su astronomi na VIII po redu Konferenciji „Korak u nauku“ imali dva usmena izlaganja u okviru Prve Usmene sesije. Vilena Velikić je prezentovala rezultate koje je tokom ove godine postigla sa Nevenom Milutinović na polju poređenja vizuelnih i video posmatranja meteora. Rad nosi naziv „Analiza vizuelno i vido snimljenih meteora meteorskog roja Perseidi„. Dušan Pavlović je rezulate svog bavljenja fizičkom teroijom meteora u istoj sesiji predstavio kroz rad na temu „Sjaj meteora pri standardnoj ablaciji„.

U okviru Druge Poster sesije svoje rezultate su predstavili Miloš Popović („Posmatranje promenljive zvezde RR Lyrae„) i Aleksandar Gajić („Određivanje raspodele supernovih tipa Ia u spiralnim galaksijama u odnosu na galaktičku ravan„).

U večernjoj aktivnosti nazvanoj „Petnica van sebe“ utiske sa međunarodne razmene su preneli i Mateja Bošković i Nemanja Vojvodić. Obojica su bili u Višnjanu u Hrvatskoj.

Korak u nauku 2009

četvrtak, 26. novembar 2009.

U četvrtak, 26. novembra počinje Osma godišnja konferencija polaznika Istraživačke stanice Petnica „Korak u nauku“. Ova manifestacija je tradicionalno završni događaj celogodišnjeg ciklusa seminara koji Petnica organizuje za nadarene srednjoškolce koji su posebno motivisani za naučno-istraživački rad i učenje kroz istraživanje.

Učesnici ove konferencije su tokom godine učestvovali na različitim programima u Istraživačkoj stanici gde su samostalno realizovali istraživački projekat u nekoj od petnaest naučnih disciplina. Na konferenciji će u formi postera i usmenih izlaganja biti predstavljeno 69 radova u čijoj je izradi učestvovalo oko stotinu srednjoškolaca. Sem polaznika, kao gosti Konferencije će učestvovati i stručni saradnici, i predstavnici sponzora i državnih institucija koje pomažu rad Istraživačke stanice. Konferenciju će otvoriti prof.dr Desanka Radunović, predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije.

Tokom godine Petnica organizuje skoro 150 višednevnih seminara, uglavnom za učenike srednje škole i njihove nastavnike. Od kako je Istraživačka stanica počela sa radom 1982. godine, ove seminare je pohađalo više od 50.000 učenika, studenata i nastavnika iz Srbije i zemalja u okruženju. Svi oni na seminare dolaze zbog želje da sami najviše učine za sopstveno obrazovanje i da u stimulativnom okruženju napreduju na onaj način i onom brzinom koji im najviše odgovaraju.

Učenici koji pohađaju redovne seminare imaju za cilj da tokom godine prođu sve etape istraživačkog rada počevši od traganja za pravom temom do prezentacije rada na Konferenciji. Ova manifestacija je jedina pan-disciplinarna naučna konferencija za srednjoškolce u Evropi.

Na konferenciji ce biti predstavljeno i 8 astronomskih radova, od kojih ce tri biti usmena (prva tri na spisku) i 5 u formi poster prezentacije:

1. Misa Jovanovic i Nikola Janicijevic „Promene orbitalnog perioda eklipsnog dvojnog sistema V523 Cas“
2. Vilena Velikic i Nevena Milutinovic „Analiza vizuelno i vido snimljenih meteora meteorskog roja Perseidi“
3. Dusan Pavlovic „Sjaj meteora pri standardnoj ablaciji“
4. Dimitrije Radojevic „Analiza Candrasekarove granice“
5. Filip Zivanovic „Raspodela temperature u Sunčevim protuberancama“
6. Aleksandar Gajic „Određivanje raspodele supernovih tipa Ia u spiralnim galaksijama u odnosu na galaktičku ravan“
7. Mateja Boskovic „Uticaj nisko – energetskih sudara na dinamičku evoluciju NEA objekata“
8. Milos Popovic „Posmatranje promenljive zvezde RR Lyrae“