Korak u nauku 2009U četvrtak, 26. novembra počinje Osma godišnja konferencija polaznika Istraživačke stanice Petnica „Korak u nauku“. Ova manifestacija je tradicionalno završni događaj celogodišnjeg ciklusa seminara koji Petnica organizuje za nadarene srednjoškolce koji su posebno motivisani za naučno-istraživački rad i učenje kroz istraživanje.

Učesnici ove konferencije su tokom godine učestvovali na različitim programima u Istraživačkoj stanici gde su samostalno realizovali istraživački projekat u nekoj od petnaest naučnih disciplina. Na konferenciji će u formi postera i usmenih izlaganja biti predstavljeno 69 radova u čijoj je izradi učestvovalo oko stotinu srednjoškolaca. Sem polaznika, kao gosti Konferencije će učestvovati i stručni saradnici, i predstavnici sponzora i državnih institucija koje pomažu rad Istraživačke stanice. Konferenciju će otvoriti prof.dr Desanka Radunović, predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije.

Tokom godine Petnica organizuje skoro 150 višednevnih seminara, uglavnom za učenike srednje škole i njihove nastavnike. Od kako je Istraživačka stanica počela sa radom 1982. godine, ove seminare je pohađalo više od 50.000 učenika, studenata i nastavnika iz Srbije i zemalja u okruženju. Svi oni na seminare dolaze zbog želje da sami najviše učine za sopstveno obrazovanje i da u stimulativnom okruženju napreduju na onaj način i onom brzinom koji im najviše odgovaraju.

Učenici koji pohađaju redovne seminare imaju za cilj da tokom godine prođu sve etape istraživačkog rada počevši od traganja za pravom temom do prezentacije rada na Konferenciji. Ova manifestacija je jedina pan-disciplinarna naučna konferencija za srednjoškolce u Evropi.

Na konferenciji ce biti predstavljeno i 8 astronomskih radova, od kojih ce tri biti usmena (prva tri na spisku) i 5 u formi poster prezentacije:

1. Misa Jovanovic i Nikola Janicijevic „Promene orbitalnog perioda eklipsnog dvojnog sistema V523 Cas“
2. Vilena Velikic i Nevena Milutinovic „Analiza vizuelno i vido snimljenih meteora meteorskog roja Perseidi“
3. Dusan Pavlovic „Sjaj meteora pri standardnoj ablaciji“
4. Dimitrije Radojevic „Analiza Candrasekarove granice“
5. Filip Zivanovic „Raspodela temperature u Sunčevim protuberancama“
6. Aleksandar Gajic „Određivanje raspodele supernovih tipa Ia u spiralnim galaksijama u odnosu na galaktičku ravan“
7. Mateja Boskovic „Uticaj nisko – energetskih sudara na dinamičku evoluciju NEA objekata“
8. Milos Popovic „Posmatranje promenljive zvezde RR Lyrae“26. novembar 2009. u 13:33 - ast