Treći dan KonferencijeZavršnog dana VIII petničke Konferencije „Korak u nauku“ astronomi su imali nekoliko izlaganja. U okviru poster sesije 6 rad na temu „Uticaj nisko-energetskih sudara na dinamičku evoluciju NEA objekata“ predstavio je Mateja Bošković, dok je poster sesiju 7 otvorio Dimitrije Radojević sa svojim radom „Analiza Čandrasekarove granice“.

Tokom popodneva Filip Živanović je u formi postera predstavio rezultate svoga projekta „Raspodela temperature u Sunčevim protuberancama“. Poslednje izlaganje na Konferenciji je pripalo Miši Jovanoviću i Nikoli Janićijeviću, koji su u okviru 4. usmene sesije predstavili svoj posmatrački rad „Promene orbitalnog perioda eklipsnog dvojnog sistema V523 Cas“.


Polaznici seminara astronomije, učesnici Konferencije, sa rukovodiocem i saradnicima

Kako je Konferencije deo petničkog obrazovnog procesa, tokom zatvaranja Konferencije bilo je prilike da se ukaže na neke propuste u izradi postera i usmenim predstavljanjima rezultata, Pored toga polaznici su međusobno komentarisali predstavljene rezultate.29. novembar 2009. u 10:50 - ast