Arhiva za mart 2010.

Zimski AST2

četvrtak, 25. mart 2010.

Zimski seminar za starije polaznike, tj one srednjoškolce zainteresovane za astronomiju, koji su već bili u Petnici, je trajao od 21. do 25. marta 2010. Seminar je kao teorijski seminar koncipiran tako da odgovori na sve potrebe polaznika u smislu definisanja tema za njihove ovogodišnje projekte.

Učesnici seminara

Održana su sledeća predavanja: „Fizika Sunca“ (Milan Gošić), „Modelovanje, posmatranje i fizika Sunčevog vetra“ (mr Sonja Vidojević), „Spektri zvezda, maglina i galaksija i šta saznajemo iz njih“ (dr Olga Atanacković), „Temeljno o CCDu“ (Petar Kostić), „Simulacije“ (Goran Rakić/Bojan Kološnjai), „X i radio zračenja sa Sunca“ (Kristina Racković), „Fotometrija“ (dr Ištvan Vince), „Kako saznajemo o  Sunčevom vetru“, (mr Sonja Vidojević), „MNK ortogonalnih odstupanja i primena na radio uzorak ostataka supernovih iz M82“ (mr Branislav Vukotić), „Galaktičko gama zračenje: spojite tačkice…“ (dr Tijana Prodanovič), „Celularni automati u astrobiologiji“ (mr Branislav Vukotić).

Rezultat seminara je 14 predloga za projekte.

Novi snimci

petak, 12. mart 2010.

Tokom prvog zimskog seminara grupa saradnika na seminaru je koristeći teleskope u Novom Meksiku i Australiji, preko remote pristupa napravila nove dve lepe astrofotografije.

M101

M13

Prvi Zimski seminar

sreda, 10. mart 2010.

Nova grupa od 27 polaznika seminara Astronomije u IS Petnica je boravila od 28. februara do 6. marta. Srednjoškolci zainteresovani za astronomiju, koji su prvi put došli u Petnicu, su tokom 6 dana imali priliku da prođu kratak kurs astronomije i da se upoznaju sa svim oblastima ove nauke.

Neke od tema koje su predstavljene od strane naših eminentnih astronoma i naučnih radnika sa Astronomske opservatorije i fakulteta su: „Najveća otkrića moderne astronomije“, “Koordinatni sistemi”, “Zvezdana jata i Galaksija”, “Elektromagnetno zračenje”, Astrognozija, “Sunce”, “Sunčev sistem”, “Mehanika i Termodinamika”, “Istorija astronomske nauke”, “Javni nastup u naučnim predavanjima”, “Teleskopi”, “Crne rupe i neutronske zvezde”, “Mala tela Sunčevog sistema”, “Spektri i spektralna analiza”, “Evolucija zvezda”, “Dvojne zvezde”, “Ostaci supernovih”, “Promenljive zvezde”.

Predavači na seminaru su bili: Olga Atanacković, Zoran Knežević, Bojan Arbutina, Dejan Urošević, Nadežda Pejović, Slobodan Ninković, Milan Gošić, Igor Smolić, Dušan Onić, Marko Simonović, Nikola Božić i Ivan Milić.