Zimski AST2Zimski seminar za starije polaznike, tj one srednjoškolce zainteresovane za astronomiju, koji su već bili u Petnici, je trajao od 21. do 25. marta 2010. Seminar je kao teorijski seminar koncipiran tako da odgovori na sve potrebe polaznika u smislu definisanja tema za njihove ovogodišnje projekte.

Učesnici seminara

Održana su sledeća predavanja: „Fizika Sunca“ (Milan Gošić), „Modelovanje, posmatranje i fizika Sunčevog vetra“ (mr Sonja Vidojević), „Spektri zvezda, maglina i galaksija i šta saznajemo iz njih“ (dr Olga Atanacković), „Temeljno o CCDu“ (Petar Kostić), „Simulacije“ (Goran Rakić/Bojan Kološnjai), „X i radio zračenja sa Sunca“ (Kristina Racković), „Fotometrija“ (dr Ištvan Vince), „Kako saznajemo o  Sunčevom vetru“, (mr Sonja Vidojević), „MNK ortogonalnih odstupanja i primena na radio uzorak ostataka supernovih iz M82“ (mr Branislav Vukotić), „Galaktičko gama zračenje: spojite tačkice…“ (dr Tijana Prodanovič), „Celularni automati u astrobiologiji“ (mr Branislav Vukotić).

Rezultat seminara je 14 predloga za projekte.25. mart 2010. u 01:25 - AST2