Vežbovni seminarGrupa od 18 polaznika koji se od ove godine po prvi put počinju baviti astronomijom, učestvovala je od 20. do 29. maja na Vežbovnom seminaru astronomije (ast1). Cilj ovog seminara je da se polaznici kroz set pažljivo odabranih vežbi upozanju sa merenjem u nauci, obradom rezultata merenja, kao i predstavljanjem dobijenih rezultata.

Polaznici su samostalno, ali i timski, realizovali sledeće vežbe: Matematičko klatno,  Odredjivanje perioda Jupiterovih satelita, Gnomon, Odredjivanje rastojanja na osnovu krive sjaja Cefeida, Odredjivanje mase crne rupe u centru Mlečnog Puta, Demonstracija korišćenja CCDa i posmatračkog softvera, Odredjivanje rastojanja do razvejanog zvezdanog jata na osnovu HR dijagrama jata, Zavisnost populisanosti energetskih nivoa vodonika od temperature.28. maj 2010. u 00:01 - AST1