70 godina Sky & TelescopeBiblioteka Istraživačke stanice Petnica bogatija je za komplet svih Sky&Telescope časopisa od prvog broja do danas. Elektronska kolekcija sadrži sve brojeve ovog poznatog mesečnika za popularizaciju nauke a publikovana je povodom 70 godina izlaženja.

Pretraga se može vršiti kroz tekst ili po indeksu ključnih reči, a mogu se čitati pdf ili html fajlovi.

Ovo će olakšati obrazovni rad Petnice na polju astronomije.15. oktobar 2010. u 21:41 - ast