Arhiva za decembar 2010.

Astronomski dan na Izložbi

petak, 24. decembar 2010.

Treću godinu za redom Program astronomije ISP je tokom trajanja Izložbe „Korak u nauku“ organizovao Astronomski dan, u petak 24. decembra 2010.

Ponovo je to bila prilika da polaznici, autori radova, pored svojih posetra porazgovaraju sa stručnom astronomskom javnošću, stručnim saradnicima, članovima Programske komisije i Saveta ISP o onome što su radili.

Svih sedam radova prezentovanih na Konferenciji i na Izložbi su izdiskutovani, predložene su korekciji i unapređenja za buduća istraživanja.

Svi profesionalni astronomi koji su došli sa Astronomske opservatorije i Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta su podvukli kvalitet prezentovanih radova, međukojima ima i onih koji se mogu predstavljati i na stručnim skupovima, bez obzira što su autori srednjoškolci.

Izložba u Beogradu

četvrtak, 23. decembar 2010.

Izložba Istraživačke stanice Petnica predstavlja na jednom mestu postere sa rezultatima naučnih projekata srednjoškolaca, polaznika obrazovnih programa ove institucije tokom 2010. godine.

Otvaranje Izložbe

Srednjoškolci iz svih krajeva Srbije, ali i regiona svake godine u Petnici realizuju svoje naučne projekte iz neke od 15 oblasti: fizika, matematika, astronomija, računarstvo, elektronika, biologija, biomedicina, hemija, geologija, hemija voda, arheologija, antropologija, lingvistika, istorija, psihologija. Najuspešniji projekti bivaju predstavljeni na Konferenciji polaznika IS Petnica „Korak u nauku“ koja se održava svake godine krajem novembra meseca.

Na ovoj Izložbi, u Kući Legata u samom centru Beograda, su bili predstavljeni posteri sa IX Konferencije „Korak u nauku“ na kojoj je stodeset autora predstavilo svoja 84 rada, koje su realizovali uz podršku svojih mentora – profesora univerziteta, doktora nauka, ali i studenata.

Pored toga na Izložbi su posetioci imali priliku da vide i kako će Istraživačka stanica Petnica izgledati nakon proširenja kapaciteta i obnavljanja postojećih objekata.

Izložbu je 23. decembra u 11 časova otvorio akademik Marko Anđelković, predsednik Saveta ISP.