Astronomski dan na IzložbiTreću godinu za redom Program astronomije ISP je tokom trajanja Izložbe „Korak u nauku“ organizovao Astronomski dan, u petak 24. decembra 2010.

Ponovo je to bila prilika da polaznici, autori radova, pored svojih posetra porazgovaraju sa stručnom astronomskom javnošću, stručnim saradnicima, članovima Programske komisije i Saveta ISP o onome što su radili.

Svih sedam radova prezentovanih na Konferenciji i na Izložbi su izdiskutovani, predložene su korekciji i unapređenja za buduća istraživanja.

Svi profesionalni astronomi koji su došli sa Astronomske opservatorije i Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta su podvukli kvalitet prezentovanih radova, međukojima ima i onih koji se mogu predstavljati i na stručnim skupovima, bez obzira što su autori srednjoškolci.24. decembar 2010. u 21:24 - ast