Oni su PetnicaSvim polaznicima, saradnicima i prijateljima IS Petnica srećni praznici sa kolažom fotografija svih polaznika i saradnika ISP tokom 2010. Jer Oni jesu Petnica.3. januar 2011. u 17:39 - ast