Arhiva za kategoriju ‘AST1’

Počeli seminari astronomije

petak, 1. jun 2012.

U utorak 29. maja 2012. godine u novu Petnicu su stigli i prvi astronomi, polaznici seminara Astronomije 1. Oni će tokom narednih sedam dana praviti svoje prve korake u astronomiji, upoznavati se sa ovom naukom, aktuelnim temama, matematičkim i programerskim alatima…

Ovaj seminar je iz grupe Zimskih seminara, seminara koji su teorijske prirode i koji su namenjeni za upoznavanje sa teorijskim osnovama nauka.

Astronomska praksa

sreda, 15. jun 2011.

U IS Petnica se od 12. do 21. juna 2011. godine održava Vežboni seminar iz astronomije, namenjen polaznicima koji su ove godine prvi put na programima ISP.

Na ovom seminaru će biti obrađene teme koje će omogućiti polaznicima da se samostalno pripremaju za naučno-istraživački rad, da ga uspešno realizuju i nakon toga prezentuju rezultate. Tako će polaznici slušati predavanja o statistici, obradi rezultata merenja, greškama merenja, o tome kako se piše naučni rad, kako se drži predavanje, ali i o etici u nauci.

Obuka za astronomska posmatranja i rad sa teleskopom će biti važan segment ovog seminara.

Set zanimljivih predavanja o nastanku univerzuma, elementarnim česticama, najvećim teleskopima na Zemlji, kao i planovima za izgradnju novih teleskopa kod nas će držati naši eminentni stučnjaci sa Astronomske opservatorije, Katedre za astronomiju i Instituta za fiziku.

Pored toga biće urađeno 10 vežbi uz pomoć kojih će se pripremiti za stvarni istraživački proces. Neke od vežbi koje će polaznici realizovati su: Difrakcija svetlosti; Određivanje ubrzanja Zemljine teže; Nastanak elemenata; Energija sa Sunca; Određivanje meridijana i geografske širine Petnice, i trenutka podneva; Aktivnost Sunca; Revolucija satelita Jupitera; Termalni šum; Pulsari; Fotometrija Plejada; Period rotacije Sunca.

Biće organizovana debata, pa će polaznici imati priliku da ukrste razmišljanja o nekim modernim izazovima nauke.

Počeli Zimski seminari astronomije

utorak, 1. mart 2011.

U utorak, 1. marta, počeo je prvi od dva zimska seminara astronomije. Ovaj seminar je namenjen novim polaznicima koji do sada nisu bili učesnici seminara astronomije. Oni će tokom sedam dana proći kratak kurs astronomije, upoznati se sa glavnim oblastima ove nauke, upoznati se opremom koja se koristi i započeti istraživanje najzanimljivijih tema ove nauke.

Predavanje dr Bogojevića

Predavači na seminaru su naši eminentni naučnici i astronomski edukatori sa Astronomske opservatorije u Beogradu, Katedre za astronomiju Matematičkog fakulčteta u Beogradu, Instituta za fiziku i same Petnice.

Neke od planiranih tema i predavača su:

 • „Značaj fizike“ (dr Aleksandar Bogojević, Institut za Fiziku)
 • “Astronomska šetnja” (Nikola Božić, ISP)
 • „Svetlost“ (Ivan Milić)
 • „Fotometrijske veličine“
 • Astrognozija
 • „Koordinatni sistemi” (dr Nada Pejović, Matematički fakultet Beograd)
 • „Sunce“ (dr Ištvan Vince, Astronomska Opservatorija Beograd)
 • „Evolucija zvezda“ (Dušan Onić, Matematički fakultet)
 • Teleskopska posmatranja
 • „Naša Galaksija“ (dr Slobodan Ninković, Astronomska opservatorija)
 • „Novi frontovi u astronomiji“ (dr Bojan Arbutina, Matematički fakultet Beograd)
 • „X zračenje” (mr Sonja Vidojević)
 • „Mala tela Sunčevog sistema“ (dr Zoran Knežević, Astronomska opservatorija)
 • „Uvod u analizu zvezdanih spektara“ (dr Olga Atanacković, Matematički fakultet, Beograd)
 • “Teleskopi i detektori” (Igor Smolić, Institut za fiziku)
 • “Neutronske zvezde, crne rupe i ostale teške stvari” (Ivan Milić)
 • „Istorija kosmologije“ (Nikola Božić, ISP)

Vežbovni seminar

petak, 28. maj 2010.

Grupa od 18 polaznika koji se od ove godine po prvi put počinju baviti astronomijom, učestvovala je od 20. do 29. maja na Vežbovnom seminaru astronomije (ast1). Cilj ovog seminara je da se polaznici kroz set pažljivo odabranih vežbi upozanju sa merenjem u nauci, obradom rezultata merenja, kao i predstavljanjem dobijenih rezultata.

Polaznici su samostalno, ali i timski, realizovali sledeće vežbe: Matematičko klatno,  Odredjivanje perioda Jupiterovih satelita, Gnomon, Odredjivanje rastojanja na osnovu krive sjaja Cefeida, Odredjivanje mase crne rupe u centru Mlečnog Puta, Demonstracija korišćenja CCDa i posmatračkog softvera, Odredjivanje rastojanja do razvejanog zvezdanog jata na osnovu HR dijagrama jata, Zavisnost populisanosti energetskih nivoa vodonika od temperature.