Arhiva za kategoriju ‘AST2’

Zimski AST2

četvrtak, 25. mart 2010.

Zimski seminar za starije polaznike, tj one srednjoškolce zainteresovane za astronomiju, koji su već bili u Petnici, je trajao od 21. do 25. marta 2010. Seminar je kao teorijski seminar koncipiran tako da odgovori na sve potrebe polaznika u smislu definisanja tema za njihove ovogodišnje projekte.

Učesnici seminara

Održana su sledeća predavanja: „Fizika Sunca“ (Milan Gošić), „Modelovanje, posmatranje i fizika Sunčevog vetra“ (mr Sonja Vidojević), „Spektri zvezda, maglina i galaksija i šta saznajemo iz njih“ (dr Olga Atanacković), „Temeljno o CCDu“ (Petar Kostić), „Simulacije“ (Goran Rakić/Bojan Kološnjai), „X i radio zračenja sa Sunca“ (Kristina Racković), „Fotometrija“ (dr Ištvan Vince), „Kako saznajemo o  Sunčevom vetru“, (mr Sonja Vidojević), „MNK ortogonalnih odstupanja i primena na radio uzorak ostataka supernovih iz M82“ (mr Branislav Vukotić), „Galaktičko gama zračenje: spojite tačkice…“ (dr Tijana Prodanovič), „Celularni automati u astrobiologiji“ (mr Branislav Vukotić).

Rezultat seminara je 14 predloga za projekte.

Letnji seminar

nedelja, 30. avgust 2009.

U poslednjem terminu letnjih seminara u Petnici je od 16. do 29. avgusta realizovan Letnji seminar astronomije. Polaznici koji su u Petnici već nekoliko godina su se bavili realizacijom svojih projekata:

 • Odredjiovanje O-C dijagrama tesnog dvojnog sistema
 • Detekcija ekstrasolarne planete
 • Diferencijalna rotacija Sunca
 • Posmatranje promenljive zvezde tipa RR Lyra
 • Fizička teorija meteora
 • Sopstveno kretanje Hijada
 • Proracunavanje Candrasekarove granice
 • Paramteri Sunca na osnovu spektra
 • NEA asteroidi
 • Raspodela mase u spiralnoj galaksiji
 • Upoređivanje vizuelnih i video posmatranja meteorskog roja Perseidi.

Svi projekti su radjeni samostalno uz mentorski rad stručnih i mlađih saradnika IS Petnica, profesora univerziteta, doktora nauka, kao i studenata odgovarajućih fakulteta.

Pored toga bilo je prilike za pravljenje lepih astrofotografija.

Prolećni seminar

četvrtak, 21. maj 2009.

U četvrtak 21. maja počeo je Prolećni seminar astronomije za starije polaznike i trajaće do 24. maja. Seminar je metodološke prirode i polaznici će se baviti razradom svojih projekata koje će realizovati na letnjem seminaru.

Foto: N. Markovic

Stručni i mlađi saradnici Programa astronomije će svojim predavanjima i mentoriskim radom pomagati polaznicima da odaberu adekvatne metode za projekte. Neka od predavanja koja će polaznici čuti su: „Sunčev spektar – istraživanja Indijuma“, „Obrada rezultata merenja“, „Novi izazovi u Solarnoj fizici“ „EM zračenje“, „Kako se piše naučni rad?“, „Pripreme za programerski projekat“, „Priprema za posmatranja“, “Šta je to paralelno programiranje?“, „Tesni dvojni sistemi – moderna istraživanja“, „Neanalitička statistika“, „Gde grešimo dok radimo projekat?“.

Zimski seminar AST2

petak, 27. mart 2009.

U četvrtak 26. marta počeo je Zimski seminar namenjen starijim polaznicima (AST2). Ovaj seminar je u osnovi koncipiran kao teorijski seminar, tokom kojeg se polaznici upoznaju sa nekoliko primera naučnih istraživanja, kao i sa osnovnim alatima koji će im biti od pomoći u izradi sopstvenih projekata tokom 2009. godine.

Predavači, naši iskusni i ugledni naučni radnici iz astronomije (Astronomska opservatorija, Katedra za astronomiju u Beogradu, PMF u Novom Sadu), će prezentovali svoje istraživačke programe, kao i metode koje koriste u ovim istraživanjima. Polaznicima će na ovaj način biti prezentovane pojedine astronomske oblasti, ali i primeri kako se sprovode naučna istraživanja u ovim oblastima.

Foto: N. Marković

Najvažniji segment ovog seminara jeste definisanje tema za radove polaznika, kojima će se oni tokom godine baviti. Sva predavanja su bila koncipirana tako da pomognu polaznicima u izboru onoga što će raditi tokom ove godine.

Neke teme koje će biti obrađene su Udarni talasi u Kosmosu, Ostaci eksplozija supernovih, Spektroskopija aktivnih galaktičkih jezgara, Tamna barjonska materija, Ruđer Bošković, Istorija astronomije, Psihologija opažanja …