Dopisne liste

Mailing liste na serveru liste.ispast.net namenjene su za razgovor, saradnju i druženje sadašnjih i bivših polaznika seminara. Putem liste se prenose i sve važne informacije u vezi sa seminarom.

Dostupne su:

Preko gornjih linkova je moguće podesiti način primanja pošte sa liste, i pregledati dosadašnju arhivu. Ostale celine ove lokacije će biti naknadno dograđivane.